Intervisie

image001-2

Veranderingen op het terrein van de politiek en organisaties volgen elkaar in een rap tempo op. Tijd om even stil te staan en te reflecteren wordt nauwelijks genomen. Waarderend intervisie -gebaseerd op de principes van Appreciative Inquiry- biedt de mogelijkheid om van elkaars ervaringen op een constructieve manier te leren. Er wordt gebruik gemaakt van de kennis die al binnen de overheid aanwezig is.
Waarderende Intervisie is een oplossingsgericht techniek die iedere deelnemer in staat stelt vanuit zijn eigen positieve, sterke kanten (kern), zich verder te ontwikkelen en een inspirerende leider te worden.

Voor wie
Bestuurders, directeuren en managers; leidinggevenden uit public sector max zes.

Leerdoelen
* Inspirerend leiderschap
* Professionele ontwikkeling
* Waarderend onderzoeken
* Intercollegiale ondersteuning
* Verbinding en netwerk vergroten

Opzet
Per bijeenkomst bespreken de deelnemers één á twee ingebrachte vragen. Die kunnen gaan over alle projecten en/of vraagstukken binnen het eigen werkterrein. Gezocht wordt naar een positief geformuleerde vraagstelling en onderzocht wordt waar de inbrenger graag wil uitkomen. Het is een krachtige methode om verborgen kennis en inzichten op een snelle en veilige manier ter beschikking te stellen aan de groep. Het vergroot de binding, de effectiviteit van de communicatie en de kwaliteit van het werk. Elke intervisie bijeenkomst duurt 2 uur. De groepsleden komen gedurende 2 jaar zo’n 12 keer bijeen.

Bestuur & groepsdynamieken
Samenwerken leer je niet uit een boek. Daar speelt veel meer. Emoties, belangen, concerns (zorg) voor jezelf of de ander, ambities, korte of lange termijn visies, relaties en de kwaliteit van de conversaties. Het gaat niet vanzelf om het maximale uit de samenwerking te halen. Dat vraagt om veiligheid, durven uitspreken en openstaan voor dat ene bevlogen idee. Het idee dat leidt tot een nieuw denkperspectief en een doorbraak in de casus is.
Als de aandacht uitgaat naar wat niet kan of als kritiek de boventoon voert, kan de intervisie zich ontpoppen als een moeilijk te hanteren proces. Het kan anders: Intervisie vanuit een positieve invalshoek. Daar bloeit iedereen van op! Doe het eens anders, doe het op een positief-onderzoekende manier en ervaar het gemak waarmee er resultaten kunnen worden geboekt.

De intervisie verzorg ik samen met Fline de Lange. Zij is Beta coach en trainer o.a. in (organisatie)systeemopstellingen.

Pin It on Pinterest