delete

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Alles over de “generative connection”.

Afgelopen donderdag stond centraal bij de netwerkbijeenkomst van de WBii het thema “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Onder de inspirerende leiding van Cora Reijerse hebben we elkaar vragen gesteld over de successen en de “best practices” van ons eigen bedrijf en hoe wij als leden van de WBii elkaar verder kunnen helpen. Als wij in staat zijn om een generatieve verbinding met elkaar aan te gaan, dan zullen we verder met elkaar komen.

Gergen, (1994) definieert een generatieve verbinding als volgt: Capacity for creativity and innovation in conversations; the ability to invent or consider alternative possibilities.
….AND a capacity or energy to act in harmony with those possibilities.

De essentie is elkaar vragen te stellen en oprecht in elkaar geïnteresseerd te zijn. Zo ontdek je waar de raakvlakken en verschillen zijn. En vervolgens er naar handelen, zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken en aan te vullen. Zo ontstaan stevige relaties waarvan het resultaat verder gaat dan de som der delen.

De samenwerking van drie leden van de WBii, te weten Lisa Rouissi, Lisa Hall en Deborah Valentine is een prachtig voorbeeld van een generatieve verbinding. Ze zijn resp. een webspecialist, designer en teksteditor en hebben samen onderzocht waar ieders sterke punt ligt. Door de krachten te bundelen is Buzzberry ontstaan, een bedrijf dat complete maatwerk websites aanbiedt. Deze verbinding reikt verder dan wat een ieder voor zich had kunnen bereiken.

Buzzberry is voor de WBii een inspirerend voorbeeld. Uiteindelijk is de WBii “a nice quality of ladies” zoals Lisa Hall het mooi samenvatte.

foto credit: martha en piet

Pin It on Pinterest