delete

Imagine Chicago 2: Netwerken via Open Space Techniek.


Wat eraan vooraf ging:
Eerder schreef ik over een vriendin van mij die de afgelopen anderhalf jaar etentjes bij haar thuis heeft gegeven. Steeds een andere samenstelling van vrouwen uit haar brede netwerk schoven aan en werden verwend met een heerlijk diner. Of het nu was om het politieke tij te keren of de wens om vrouwen met elkaar in contact te brengen, het resultaat was dat keer op keer interessante ontmoetingen plaats vonden en mooie gesprekken werden gevoerd waar mijn vriendin ongetwijfeld van genoten heeft. (meer…)

delete

Imagine Chicago


Een vriendin van mij uit Haarlem heeft de afgelopen ruim anderhalf jaar etentjes bij haar thuis gegeven. Steeds een andere samenstelling van vrouwen uit haar brede netwerk schoven aan en werden verwend met een heerlijk diner. Of het nu was om het politieke tij te keren of de wens om vrouwen met elkaar in contact te brengen, het resultaat was dat keer op keer interessante ontmoetingen plaats vonden en mooie gesprekken werden gevoerd waar mijn vriendin ongetwijfeld van genoten heeft.

Nu organiseert ze een vervolg. Alle vrouwen die de afgelopen periode aan de etentjes hebben deelgenomen zijn tegelijk uitgenodigd voor een borrel bij haar thuis. Dit om de contacten weer aan te halen en te verstevigen en om elkaar te inspireren. Het is een divers gezelschap van juristen, ondernemers, kunstenaars enz. Ze heeft mij gevraagd mee te denken hoe we het beste de avond kunnen vormgeven.

Het streven om mensen bij elkaar te brengen en samen elkaar te versterken, te inspireren doet mij denken aan Bliss Browne met haar project Imagine Chicago uit de jaren 90 van de vorige eeuw. Bliss (sommige mensen hebben hun naam nu eenmaal mee) is een sociaal bewogen vrouw, toen nog werkzaam in de corporate wereld, tevens priester en moeder en actief in allerlei besturen. Zij zag om zich heen dat de stad achteruit ging. Steeds meer mensen leefden in hun eigen wereld en jongeren vielen vaker buiten de boot.

In een poging om antwoorden te vinden hoe het klimaat in de stad kon verbeteren, stelde Bliss zich voor hoe het zou zijn als in Chicago iedereen in zijn waarde wordt gelaten en waar iedereen, jong en oud, de kans krijgt om zijn talenten in te zetten voor een betere toekomst voor zichzelf en de gemeenschap. Een ideale stad om in te leven kortom. Bliss Browne onderscheidt drie fases in het project dat inmiddels was ongedoopt tot “Imagine Chicago”, te weten :
* Understand
* Imagine
* Create

Understand
In deze fase worden open vragen gesteld naar de zgn. best pratices. Wat zijn zaken die belangrijk zijn, wat werkt goed, wat is scheppend? Wat is een positieve basis waarop verder gebouwd kan worden.

Imagine
In deze fase wordt gebrainstormd, gevisualiseerd hoe het idealiter zou kunnen zijn. Er wordt voortgebouwd op de best practices, op de positieve verhalen en beelden die in de eerste fase zijn verteld. Er wordt onderzocht wat allemaal tot de mogelijkheden kan behoren.

Create
Er worden daadwerkelijk stappen gezet naar een beter functioneren van de stad. In de slotfase wordt gestreefd naar uitkomsten die zichtbaar zijn. Als je een speciale training hebt gevolgd, kun je de resultaten aan anderen laten zien. Daarmee kun je weer andere mensen inspireren om het verschil te maken, een stap te zetten.

Bliss is gaan praten met een groot aantal sleutelfiguren in de stad, met de vrouwenbeweging, met onderwijsinstanties, met sociale advocatuur en steeds stelde ze vragen. Over wat goed gaat, over hoe mensen het zouden willen. De aanpak is succesvol gebleken en heeft het leefklimaat van de stad enorm verhoogd. Inmiddels zijn over alle continenten Imagine projecten gestart van Calgary tot Tasmania; het is een mooi voorbeeld van een Appreciative Inquiry project.

Nu terug naar Haarlem. Ik stel mij de avond bij mijn vriendin voor als een vrolijke ontmoeting van kleurrijke vrouwen. Iedereen kent de gastvrouw, maar velen zullen elkaar nog niet eerder hebben ontmoet. Ieder van de aanwezigen heeft haar eigen talenten en ervaringen. Hoe kan nu het beste uit de avond worden gehaald, hoe worden de banden verstevigd en kunnen wij elkaar inspireren?

Waarom kijken we niet naar Bliss Browne en starten we ons eigen Imagine Haarlem?

Wellicht zijn er onder de aanwezigen, vrouwen die zich bezig houden met een maatschappelijk vraagstuk waarover ze graag met anderen van gedachten zouden wisselen. De kans is groot dat de vraag waar jij momenteel mee rond loopt reeds door iemand anders die hier aanwezig is, is beantwoord. Of dat iemand je een waardevolle suggestie kan doen. Er is vanavond zoveel expertise aanwezig dat je daar als je dat wilt je voordeel bij kan doen. Dit is je kans om met anderen te sparren over hoe je meer vrijwilligers kunt krijgen voor een instelling of hoe je de leden weer meer betrokken kunt krijgen bij de vereniging.

Hoe kunnen we dat nu het beste in het vat gieten? De vorm die we het beste kunnen gebruiken voor deze avond bedacht ik mij is de Open Space techniek. Open Space techniek is een ongestructureerde manier van gesprek voeren, waarin mensen vrij zijn om de onderwerpen aan te snijden die ze wensen te bespreken en waarbij participanten zich aansluiten bij thema’s die ze interessant vinden.

Het idee achter open space is dat de beste gesprekken niet in gestructureerde vergaderingen plaatsvinden maar juist bij het koffieapparaat in de gang. Elk onderwerp is goed en mensen zijn vrij om te gaan waar ze willen. Als ze bij een gesprek staan waar ze niet het idee hebben iets te kunnen leren of bij te dragen, kunnen ze aansluiten bij een ander gesprek. De uitkomst van gesprekken is onbekend.

De aanwezigen worden uitgenodigd om hun vragen kenbaar te maken, eventueel een korte toelichting te geven en deze worden op een flip over opgeschreven. Vijf tot zeven vragen is voldoende. Als de onderwerpen bekend zijn, krijgt iedereen gelegenheid – een half uur stel ik zo voor – om met de vragenstellers in gesprek te gaan over de onderwerpen waar je je toe aangetrokken voelt. Na een half uur wordt vervolgens afgesloten met terugkoppeling van de vragenstellers met welke ideeën ze hebben opgedaan en welke vragen ze hen aan het denken heeft gezet, ze hebben geïnspireerd.

Na afloop zal ik een evaluatie schrijven, voor nu zijn mijn verwachtingen hoog gespannen en hoop ik dat de avond iedereen gaat inspireren en nieuwe inzichten gaat opleveren.

Het is goed om elkaars antwoorden te horen, maar elkaars vragen zijn nog veel belangrijker voor het veranderingsproces.

fotocredit : clarkmaxwell

Pin It on Pinterest