delete

New placement versus outplacement

freeimage-5720397-high

Een klein woord kan het verschil maken. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk “Ja, maar” versus “Ja, en”. Ik kan meer voorbeelden te geven. Zo spreken collega’s uit België over “Social Profit” in plaats van het in Nederland vaak gehanteerde “Non Profit”. En laatst hoorde ik in een gesprek “new placement” in plaats van “outplacement”.

De voorbeelden illustreren dat een klein woord het verschil maakt. De woorden worden door elkaar gebruikt maar één van de twee klinkt veel positiever dan de andere. Bij “Ja, maar” denk ik aan belemmeringen zoals bijvoorbeeld: We kunnen dat wel gaan doen, maar heb je gedacht aan … enz. “Ja, en” klinkt positief. Als ik “Ja en” gebruik dan merk ik dat ik enthousiast over iets ben en bedenk meerdere mogelijkheden en leg verbindingen. ” Ja ik ga een workshop organiseren en ik ga collage Jan erbij betrekken”.

Het zelfde geldt ook voor de andere twee voorbeelden. Social profit roept bij mij een beeld op dat het om mensen en duurzaamheid gaat. Non-profit zegt mij dat er geen winst wordt gemaakt. Er gaat iets niet gebeuren en hierdoor heeft een negative bijklank.

Het woord new placement vind ik verrassend. Ik heb het niet eerder gehoord maar ik vind het zoveel beter klinken dan outplacement. New placement is een nieuwe uitdaging, een nieuwe baan. Outplacement heeft voor mij niet die uitstraling. Ik denk aan een werkgever en een werknemer die er niet samen uitgekomen zijn en nu wordt er voor de werknemer een oplossing in de vorm van outplacement buiten de organisatie gezocht.

Samengevat, woorden kunnen min of meer dezelfde betekenis hebben, vaak zit er een subtiel verschil in de impact. Het ene woord is positiever, verrassender of meer relationeel gericht dan de ander. De bovenstaande voorbeelden illustreren dat.

Als je je voorbereid op een sollicitatiegesprek of iets dergelijks, bedenk dan welke woorden je gebruikt. Je kunt vaak kiezen en ik adviseer je de positieve variant te nemen. Je zult merken dat het uitmaakt, je komt enthousiaster over en je spreekt meer aan. Voor je het weet maak je in plaats van een start een droomstart. Ik ga in ieder geval vanaf nu new placement gebruiken.

Succes.

fotocredit: stockfreeimages.com

delete

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Alles over de “generative connection”.

Afgelopen donderdag stond centraal bij de netwerkbijeenkomst van de WBii het thema “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Onder de inspirerende leiding van Cora Reijerse hebben we elkaar vragen gesteld over de successen en de “best practices” van ons eigen bedrijf en hoe wij als leden van de WBii elkaar verder kunnen helpen. Als wij in staat zijn om een generatieve verbinding met elkaar aan te gaan, dan zullen we verder met elkaar komen.

Gergen, (1994) definieert een generatieve verbinding als volgt: Capacity for creativity and innovation in conversations; the ability to invent or consider alternative possibilities.
….AND a capacity or energy to act in harmony with those possibilities.

De essentie is elkaar vragen te stellen en oprecht in elkaar geïnteresseerd te zijn. Zo ontdek je waar de raakvlakken en verschillen zijn. En vervolgens er naar handelen, zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken en aan te vullen. Zo ontstaan stevige relaties waarvan het resultaat verder gaat dan de som der delen.

De samenwerking van drie leden van de WBii, te weten Lisa Rouissi, Lisa Hall en Deborah Valentine is een prachtig voorbeeld van een generatieve verbinding. Ze zijn resp. een webspecialist, designer en teksteditor en hebben samen onderzocht waar ieders sterke punt ligt. Door de krachten te bundelen is Buzzberry ontstaan, een bedrijf dat complete maatwerk websites aanbiedt. Deze verbinding reikt verder dan wat een ieder voor zich had kunnen bereiken.

Buzzberry is voor de WBii een inspirerend voorbeeld. Uiteindelijk is de WBii “a nice quality of ladies” zoals Lisa Hall het mooi samenvatte.

foto credit: martha en piet

Pin It on Pinterest