delete

Geluk zoeken; de impact van positieve psychologie.

Toen ik psychologie studeerde eind jaren 80 lag de nadruk op probleem/afwijkend gedrag. Mensen kunnen lijden onder depressies, neuroses, enz. In mijn studietijd ging alle aandacht uit naar dergelijk onderzoek en het stellen van de juiste diagnoses. Het gevolg is dat we tegenwoordig een geperfectioneerd diagnose model hebben en veel hulp voor handen om je beter voelen. Psychologie heeft een bijdrage geleverd aan het verminderen van psychische stoornissen.

Het terrein van onderzoek en hulpverlening richt zich op een bepaald deel van het geestelijke welzijn, het streeft ernaar dat je je van slecht op de schaal van tevredenheid je je minder slecht gaat voelen. Dus hoe kom je bijvoorbeeld van een -5 naar een 0.

Na jaren in het buitenland te hebben gewoond, kwam ik terug in Nederland wonen en heb mijn carrière als loopbaanadviseur weer opgepakt. Ook ben ik weer gaan studeren. Toen ontdekte ik dat binnen de psychologie een verschuiving heeft plaats gevonden. De positieve psychologie heeft meer aandacht gekregen. Men bestudeert nu positieve verschijnselen: Wat heb ik nodig om in balans te komen, wat zijn mijn sterke punten, wat heb ik nodig om een gelukkig en betekenisvol leven te leiden? Positieve zaken zijn onderwerp van gesprek geworden.

De impact van positieve psychologie is groot. Niet de vraag: “Wat gaat er fout”? maar vragen als “Wat gaat er goed”? “Wat maakt je gelukkig”? geven een hele nieuwe focus. Het verandert probleem-denken in oplossingsgericht denken. Wat is het probleem wordt vervangen door wat zijn de mogelijkheden. Op de schaal van tevredenheid, wat heb je bijvoorbeeld nodig om van een 0 naar een +5 te komen?

Positieve psychologie levert zo een geweldige bijdrage aan het (geestelijk) welzijn. Het opent nieuwe deuren en is een verrijking voor de studie in zijn geheel.

foto credit: Andre van Bortel

Pin It on Pinterest