delete

De week van de werkstress.

freeimage-752750-high
Het is de week van de werkstress. Het dreigt ondergesneeuwd te raken door alle recente gebeurtenissen in Parijs. Toch wil ik erbij stil staan, en misschien juist in een week waar alle energie door iets anders wordt opgeëist.

In mijn dagelijkse praktijk kom ik vaak mensen die last hebben van werkstress tegen. Van de mensen die met ziekteverlof thuis zitten, heeft 33% werkgerelateerde klachten. Van hen heeft 11% ernstige burn out verschijnselen (bron ministerie Soc. Zaken). De vraag is: hoe krijgen we die cijfers omlaag? Zeker als externe ontwikkelingen al onze aandacht opeisen. De werkdruk wordt daardoor alleen maar groter.

Mijn simpele advies voor deze week luidt: “ga met elkaar in gesprek”. Is iemand fluitend naar zijn werk gekomen vandaag? Als dat niet het geval is, wat heeft hij dan nodig om morgen gemotiveerd te zijn? Als er iets aan het werk moet veranderen, luister dan naar de wensen en de ideeën die medewerkers of collega’s hebben. Hele simpele vragen als: “wat zie je, wat denk je en wat wil je?”, helpen een gesprek op gang te brengen. Door het onderwerp dicht bij jezelf te houden en niet voor anderen te praten, kunnen misverstanden worden voorkomen. Veel problemen ontstaan, als je in gaat vullen wat je vermoedt dat een ander denkt. “De leidinggevende kijkt boos, zij zal wel ontevreden over mijn werkzaamheden zijn etc.”

Door met elkaar te praten zal je merken dat er veel ideeën zijn. “There is a lot of knowledge in the room”. Als je een vraag hebt, stel hem dan. Vaak ontdek je zo dat collega’s zich al lang en diep over een zaak hebben gebogen en tips hebben hoe een probleem opgelost kan worden. Er is veel kennis voor handen, maar vaak rent iedereen door zonder even te kijken of een alternatieve aanpak mogelijk is. Beschouw bestaande processen niet als vanzelfsprekend. Vaak kunnen zaken efficiënter of beter worden aangepakt. De werkdruk neemt af door met elkaar te overleggen. Er zijn veel onderzoeken die onderschrijven dat door geregeld teamoverleg de effectiviteit van de organisatie toeneemt en de stress afneemt.

Gesprekken met een collega, met een medewerker en met je team vergroten het wederzijds begrip. Het hebben van een goede ‘verbinding’ met elkaar is de belangrijkste factor die het werkplezier vergroot en de stress vermindert. Ik durf de stelling wel aan dat met elkaar in gesprek blijven de sleutel is die zal helpen ook maatschappelijk de verbinding te leggen in deze onzekere tijden. Het gesprek met de ander, je bakker, je buurman, je zus, je tennismaatje, over wat jij ziet en wat jij denkt opent deuren. En gewoon door naar de ander te luisteren. Zo worden bruggen geslagen en ontstaat begrip. Zo leg je verbinding.

Een mooie week gewenst.

Voor meer informatie over De week van de werkstress, zie duurzameinzetbaarheid.nl

delete

Met de Ooievaart door Den Haag.

IMG_1683“Een wijde blik verruimt het denken” Loesje.

Zaterdag heb ik Den Haag bekeken vanaf het water met de zgn. Ooievaart. Onder de bezielend leiding van de ervaren gids Theo voeren we door de singels. Theo wist veel van Den Haag, over de geschiedenis, over wat er nu speelt in de stad en over wat op stapel staat. Van snoepfabriek tot parkeergarage tot de Willemsbrug, van de huizen van Paulus Potter tot die Paul van Vliet. Vanaf het water zie je schitterende gevels en vele, diverse bouwstijlen. Je kijkt vanuit een andere hoek naar de straten waar je normaal gesproken doorheen rijdt.

Den Haag is de stad waar ik woon en werk. Ik ben er ook geboren en getogen. Door de jaren heen heb ik al veel herinneringen opgedaan en indrukken in mij opgenomen. Ik heb een beeld van Den Haag en dat wordt steeds completer en meer ingekleurd. Eerst zie je de grote gebouwen, later de mooie details. Ik weet hoe de wegen lopen en hoe ik ergens moet komen. In mijn hoofd heb ik als het ware een plattegrond van de stad gemaakt. Na de doorgaande wegen ontdek je sluiproutes. Mijn beeld van Den Haag is door de jaren heen steeds verfijnder geworden maar definitief zal het nooit worden. Simpelweg omdat alles aan veranderingen onderhevig is en de stad dus ook.

Vaak ga ik op de fiets door de stad, soms ook wandelend of met de auto. Echter via het water heb ik mij nog nooit verplaatst. Een verandering van perspectief. Eigenlijk wist ik niet eens dat Den Haag singels heeft die met elkaar in verbinding staan. Door de boottocht is mij duidelijk geworden hoe de verschillende wijken met elkaar zijn verbonden en zie je de relatie met het centrum. Sommige hoeken van de stad had ik nog niet eerder gezien. De puzzelstukjes vallen in elkaar. De plattegrond weer completer.

Al die weetjes, die geschiedenisfeiten en de nieuwe plannen hebben mijn beeld over Den Haag verder verrijkt. En doordat ik nu meer weet, zie ik nieuwe dingen en wordt de stad er weer leuker op.

Vanuit een ander perspectief naar zaken kijken levert nieuwe beelden en inzichten op. Met de zomer voor de deur raad ik je aan om erop uit te gaan en je omgeving verder te verkennen. Probeer iets uit en laat je inspireren door een nieuw perspectief: een stadswandeling, een stadsgids, het plaatselijk museum en natuurlijk als het kan ook via een boottocht vanaf het water. Veel plezier.

delete

Imagine Chicago 2: Netwerken via Open Space Techniek.


Wat eraan vooraf ging:
Eerder schreef ik over een vriendin van mij die de afgelopen anderhalf jaar etentjes bij haar thuis heeft gegeven. Steeds een andere samenstelling van vrouwen uit haar brede netwerk schoven aan en werden verwend met een heerlijk diner. Of het nu was om het politieke tij te keren of de wens om vrouwen met elkaar in contact te brengen, het resultaat was dat keer op keer interessante ontmoetingen plaats vonden en mooie gesprekken werden gevoerd waar mijn vriendin ongetwijfeld van genoten heeft. (meer…)

delete

Het co-creation proces; de generative connection deel 2.

In een eerdere blog schreef ik al over de generative connection. In de blog “Alleen ga je sneller, samen komen we verder” besteedde ik aandacht aan het zoeken naar raakvlakken en verschillen met anderen. Het leidt je naar nieuwe mogelijkheden. En in het beste geval naar het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Het zgn co-creation kan je helpen bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Het Co-creation proces is gebaseerd op drie ankers:
* Connect, elkaar’s sterke punten, passie’s en ambities ontdekken
* Combine, onderzoek waar het gezamenlijke raakvlak is
* Co-create, creëer samen nieuwe ideeën, producten en/of zakelijke kansen.

Probeer de komende tijd op je werk en/of netwerkbijeenkomsten oprecht geïnteresseerd zijn in de ander en houdt de drie Co’s in gedachten. Het gaat je nieuwe kansen bieden als je daadwerkelijk probeert een nieuwe verbinding te maken of een bestaande band te versterken. Als je vervolgens in staat bent om een brug te bouwen door talenten te combinereen en samen iets op te bouwen dan heb je het co-creation proces succesvol doorlopen.

Connect, Combine en Co-create!

foto credit: martha en piet

delete

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Alles over de “generative connection”.

Afgelopen donderdag stond centraal bij de netwerkbijeenkomst van de WBii het thema “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Onder de inspirerende leiding van Cora Reijerse hebben we elkaar vragen gesteld over de successen en de “best practices” van ons eigen bedrijf en hoe wij als leden van de WBii elkaar verder kunnen helpen. Als wij in staat zijn om een generatieve verbinding met elkaar aan te gaan, dan zullen we verder met elkaar komen.

Gergen, (1994) definieert een generatieve verbinding als volgt: Capacity for creativity and innovation in conversations; the ability to invent or consider alternative possibilities.
….AND a capacity or energy to act in harmony with those possibilities.

De essentie is elkaar vragen te stellen en oprecht in elkaar geïnteresseerd te zijn. Zo ontdek je waar de raakvlakken en verschillen zijn. En vervolgens er naar handelen, zoeken naar mogelijkheden om elkaar te versterken en aan te vullen. Zo ontstaan stevige relaties waarvan het resultaat verder gaat dan de som der delen.

De samenwerking van drie leden van de WBii, te weten Lisa Rouissi, Lisa Hall en Deborah Valentine is een prachtig voorbeeld van een generatieve verbinding. Ze zijn resp. een webspecialist, designer en teksteditor en hebben samen onderzocht waar ieders sterke punt ligt. Door de krachten te bundelen is Buzzberry ontstaan, een bedrijf dat complete maatwerk websites aanbiedt. Deze verbinding reikt verder dan wat een ieder voor zich had kunnen bereiken.

Buzzberry is voor de WBii een inspirerend voorbeeld. Uiteindelijk is de WBii “a nice quality of ladies” zoals Lisa Hall het mooi samenvatte.

foto credit: martha en piet

Pin It on Pinterest