Reïntegratie-begeleiding: samen een herstart maken

Na een langdurige periode waarin je niet hebt kunnen werken door ziekte, burn out of andere reden, begeleid ik je terug naar je werk. Ik zal je ondersteunen in het traject en helpen terugval te voorkomen. Ik begeleid je door samen te richten op je kwaliteiten en op het versterken van je zelfvertrouwen. Re-integratietrajecten nemen in de regel meer tijd dan tien gesprekken en worden vaak vergoed door de werkgever.

Pin It on Pinterest